Strategi og forretningsudvikling - Postawa.dk

Go to content
opgaver

Strategi og forretningsudvikling
Arbejdsklima undersøgelse

Hansen Group A/S
H. S. Hansens Fabrikker A/S

Hansen Polska fremstiller aluminium facader og glasfacader til kommercielle bygninger.

Opgave: Arbejdsklima undersøgelse på Hansen Polska Sp z o.o. i Polen.
Der har været stor udskiftning af medarbejdere på fabrikken og produktiviteten var dalende.
Jeg har interviewet alle medarbejdere inklusive ledelsen.
Undersøgelsen ser på tilfredshed med arbejdsopgaver, ønsker, udvikling, motivation, samarbejde med kollegaerne og ledelsen, samarbejde med Danmark, problemer i produktionen mm.

Som neutral person og fordi alle medarbejdere er lovet anonymitet, så kommer der mange informationer om hvad der bør gøres for at opnå bedre tilfredshed og produktivitet. Der kom desuden mange andre og overraskende informationer.
Det er godt værktøj for ledelsen i Polen og Danmark.

Der er kulturelle forskelle, og mange informationer kommer ikke frem til direktøren i Polen og slet ikke til ledelsen i Danmark.
Der er et filter mellem polske medarbejdere og den polske direktør og et filter mellem den polske direktør og ledelsen i Danmark.

Status: Hansen Polska Sp z o.o. har fået ny direktør


Hvalpsund Net A/S
Udviklingssamtaler med 50 medarbejdere i Poldan Net Sp. z o.o., Hvalpsund Net A/S polske produktionsselskab med henblik på afklaring af interne problemer og ændring af direktionsstrukturen.

Fortrolige medarbejdersamtaler på Hvalpsund Nets polske selskab for at belyse medarbejderes utilfredshed med en ledende medarbejder, herunder hele ”klimaet” og problemer i forbindelse med flytningen af hele virksomheden til en anden location.

Status: Der er genetableret et godt arbejdsklima


Aller Aqua A/S
Peter Postawa indtræder i bestyrelsen i Aller Aquas polske joint venture selskab indtil overtagelse af den polske partners aktier gennemføres.

Speciel økonomisk zone

Deltagelse ved forhandling om køb af ejendom beliggende i speciel økonomisk zone i Polen.
Fordel: fritagelse for betaling af skatter og afgifter i 10 år som svarer til halvdelen af det investerede beløb (ejendom og maskiner) samt fradrag ved ansættelse af nye medarbejdere.
Status: Ejendommen er købt og produktionen flyttet


Konstitueret direktør i Polen

Peter Postawa blev head hunted til at styrke NTI Polska Sp. z o.o., Nordisk Trykfarve Industris A/S produktionsselskab i Polen.
Selskabets position på det polske marked blevet styrket og herunder genopbygning af distributionsnettet.
Virksomheden er blevet flyttet til større lokaler, alle aftaler og kontrakter genforhandlet og personalet samt produktsortimentet tilpasset det aktuelle behov.
Mit ophold i Warszawa varede 2 år.


Change management
Sammen med ManTec International AB, et svensk firma indenfor change management har Peter Postawa deltaget i change management study hos Superfos Poland Sp. z o.o.


Forretningsudvikling for European Bank for Reconstruction and Development

Peter P. Postawa har deltaget i genoprettelse af underskudsgivende Paged SA i Polen, herunder analyse af et fusioneret selskab, økonomi, indkøb, afsætning, organisation og produktportefølje, for at afdække og eliminere årsagen til selskabets faldende omsætning i selskabets 12 byggemarkeder. Efterfølgende udformning af løsningsforslag og strategi.
Opgaven er finansieret af European Bank for Reconstruction and Development i London i forbindelse med Turn Around Management Programme.

For en slovensk virksomhed med produktion af aluminiums døre, har Peter P. Postawa screenet og analyseret udvalgte eksportmarkeder, opstillet markedsføringsstrategi og implementeret eksport på det tyske marked.
Opgaven er finansieret af European Bank for Reconstruction and Development i London, i forbindelse med Turn Around Management Programme.


Advisory Board

Teldust A/S
Opgave 1: Kompetence udvikling og sparringpartner - Advisory Board i Teldust polske produktionsselskab Pomech Sp. z o.o.
Opgave 2: Rekruttering af produktionsdirektør til Teldusts fabrik i Polen


Studietur med Håndværksrådet

Medarrangør af studietur til Polen i 2014 med Håndværksrådets International Udvalgs medlemmer


EmneoversigtPostawa Business Development

Postawa Business Development er en konsulentvirksomhed med speciale i forretningsudvikling i Polen og Østeuropa.
Konsulentvirksomheden ejes og drives af Peter P. Postawa, der er uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus.
Peter P. Postawa er født i Polen og er 100% tosproglig (polsk - dansk).
Back to content